Historický vývoj peňazí


„Najtemnejšia hodina v živote kohokoľvek je, keď si sadne a plánuje, ako získať peniaze, bez toho aby ich musel zarobiť,“ povedal raz dávno Horace Greeley.
Existuje veľa rôznych citátov, prísloví o peniazoch. To znamená, že sú dôležité a mnohí ľudia o nich premýšľajú. Priznajte sa, že aj vy. Často. Niekoľkokrát denne. Koľko to stojí? Mám toľko peňazí? Príde mi výplata? Bez nich by ste už len ťažko prežili. Ak áno, museli by ste bývať niekde v horách a všetko si zabezpečiť samy. Vypestovať, nazbierať, vychovať…

imperial

Peniaze v takej podobe ako dnes tu neboli stále.
V minulosti už v starovekej Antike si ľudia vymieňali tovary medzi sebou. To sa nazýva výmenný obchod, barter, naturálna výmena alebo barterový obchod. Ak niekto prevyšovali zemiaky tak si ich vymenil napríklad so susedom za jablká, ktoré sa jemu urodili naviac. Fungovalo to celkom v poriadku, ale ako sa začala zdokonaľovať výroba, ľudia potrebovali nejaký platobný prostriedok.

Z toho dôvodu vznikli tovarové peniaze. Ľudia sa teda dohodli, že funkciu peňazí prevezmú určité tovary. To boli rôzne kožušiny, soľ, plátno alebo dobytok. Zo začiatku išiel obchod ako po masle, ale neskôr začali vznikať konflikty kvôli tomu že tovary sa nedali ľahko deliť a často podliehali skaze.

Preto sa na scéne objavili drahé kovy a mince. Problém s deliteľnosťou a skazou sa odstránil, no ako sa hovorí ,,nič nie je dokonalé“. Mince sa vyrábali prevažne zo zlata a striebra. No zlaté mince sa rýchlo opotrebovali a tak sa do nich začali dávať prímesky. To spôsobilo ich rýchlejšie znehodnocovanie. Problém bol aj s veľkou váhou mincí. Veď si predstavte, že by ste všetko platili v drobných.
A tak vznikli papierové peniaze. Nazývali sa aj bankové peniaze a z toho dôvodu sa zaužíval názov -bankovky. Tie boli do nedávnej doby ešte kryté zlatom, no dnes to už tak nie je.

říše

A s vývojom vedy a techniky postupom času vznikli bezhotovostné peniaze. Sú to všetky finančné prostriedky, ktoré máte uložené v bankách na účtoch.
Tu sa vývoj zatiaľ zastavil, uvidíme kam sa posunie ďalej…

csko.sk