Firma musí byť pripravená na zavedenie nového ERP systému

Každá zo stredne veľkých a veľkých spoločností pracuje v nejakom informačnom systéme. Bez týchto technológií, ktoré pomáhajú spracovávať informácie a dáta to už jednoducho nejde. Tak ako moderné výrobné stroje uľahčujú prácu vo výrobnej hale, tak dokážu informačné systémy efektívne evidovať všetky činnosti v podniku. V súčasnosti je najviac využívaný ERP systém, ktorý je obľúbený vo výrobných spoločnostiach aj obchodných prevádzkach. Je mnoho modulov ERP systému, dokáže sa prispôsobiť a ušiť na mieru takmer do každého odboru. Firmy v ňom dokážu fakturovať svoj tovar alebo služby, viesť skladové hospodárstvo, vystavovať cenové ponuky, plánovať výrobu, jednoducho komplexne riadiť podnikové zdroje.

zabezpečení

Kedy je vhodné uvažovať nad implementáciou nového systému


Zmena programu si vyžaduje čas na analýzu potrieb spoločnosti. Nad zavedením ERP systému by mala spoločnosť uvažovať, akonáhle sa pôvodný systém, ktorý používala, stáva neefektívnym, málo prehľadným a nestíha spracovávať a vyhodnocovať potrebné informácie. Každá firma počíta s nárastom obratu, navyšuje plány a investuje do vývoja. S rozvojom spoločnosti sa predpokladá aj s nárastom práce a potrebou spracovania väčšieho množstva dát. Toto všetko zvládne vhodne navrhnutý ERP systém. Pri jeho výbere sa zameriavame na veľkosť spoločnosti a aké sú potreby konkrétnej organizácie. Princípom ERP systému je nielen spracovanie informácií, ale aj ich zdieľanie a sprístupnenie všetkým užívateľom systému. Prispieva tým k zlepšeniu spolupráce medzi jednotlivými oddeleniami, zrýchlenie práce a zautomatizovanie činnosti. Vývojárske spoločnosti majú k dispozícii svoje štandardné moduly ERP systému, ktoré sa však dajú prispôsobiť požiadavkám spoločnosti, v ktorej sa zavádza.

technologie

Ako pripraviť zamestnancov na zavedenie ERP systému


Zavedenie ERP systému do užívania môže byť časovo náročné. Preto je potrebné, dopredu sa na to pripraviť. Kvalifikovaným zaškolením zamestnancov docielime to, že sa každý naučí základy ovládania systému, ktoré môže ihneď začať používať v praxi. Dobré ERP systémy majú intuitívne a jednoduché ovládanie, tak aby si ho zamestnanci čo najrýchlejšie osvojili. V skutočnosti tak do spoločnosti prinesie optimalizáciu práce a zníženie chybovosti. Dodávateľ informačného systému môže byť nápomocný svojou klientskou podporou, servisom a poskytovaním aktualizácií. Implementácia nového systému si vyžaduje trpezlivosť, ochotu prispôsobiť sa zmene a učiť sa nové veci, ale v konečnom dôsledku by mala byť do firmy prínosom.

V online magazíne http://industry4.sk/ nájdete odborné zaujímavosti zo sveta informačných technológií, priemyslu a digitalizácie.

csko.sk