Podľa čoho si vybrať správne zváracie elektródy pre vaše zváranie?

Zváranie je tradičná technológia, pri ktorej dochádza k spájaniu dvoch požadovaných materiálov. Ide o náročný proces, a preto na to, aby ste mohli zvárať, musíte mať odborné vzdelanie. Bez neho totiž hrozí, že proces neprebehne správne a čo je horšie, môžete si vážne ublížiť. Do zvárania sa preto nepúšťajte bez predchádzajúcich skúsenosti a pokiaľ chcete spojiť dva taviteľné materiály, obráťte sa na vyučeného zvárača. Práve na toto spájanie sa využívajú zváracie elektródy.

sváření

Základné pojmy o zváraní

Ako sme už v úvode spomenuli, zváranie je proces spájania dvoch materiálov. Tento proces prebieha prostredníctvom lokálneho roztavenia, zliatia a ochladenia. K tomu slúžia takzvané zváracie elektródy. Tie majú tvar tyčinky alebo drôtika a na trhu je možné kúpiť hneď niekoľko druhov. Výber záleží od toho, aký materiál a v akej hrúbke chcete spojiť. Všetky zváracie elektródy sú označené, a preto by výber nemal byť náročný. V obchode so zváracou technikou alebo na internete vám odborníci ochotne poradia. Miesto, v ktorom sú dva materiály spojené, sa nazýva zvar. Medzi základné druhy zváracích elektród patria bázické a rutilové elektródy. Hlavný rozdiel medzi nimi spočíta v tom, na aké zváranie sú určené. Bázické zváracie elektródy sa využívajú na zváranie hrubých plechov, pretože zvar je po ochladnutí odolný. Naopak rutilové elektródy je možné využívať na zváranie tenkých materiálov, pretože zvar je v tomto prípade náchylný na rôzne trhliny a poškodenia.

svářeč

Zváranie ako hodnotný priemyselný proces

Možno ste si to nikdy neuvedomili, no výsledky zváracieho procesu sú všade okolo nás a my sa s nimi stretávame každý deň. Zváranie sa využíva takmer v každom priemyselnom odvetví. Svoje nezastupiteľné miesto má určite v automobilovom a prepravnom priemysle. Práve na zváranie lodí, lietadiel, motorových vozidiel a podobne sa využívajú bázické zváracie elektródy. Tu sa totiž pracuje s naozaj hrubými plechmi, kde je podstatné, aby bol zvar kvalitný a nebol náchylný na poškodenie. Ďalej sa zváranie využíva v baníctve, plynárenskom priemysle a dokonca v oblasti umeleckého zvárania. Pri tvorbe umenia sa využívajú najmä rutilové zváracie elektródy, pretože sa pracuje hlavne s malými umeleckými dielami.

Všetko pre vaše zváranie nájdete na našej internetovej stránke https://www.interweld.sk/. Vylepšite svoje zváranie s našimi produktami!

csko.sk