Vlhký byt minulosťou


Pod pojmom odvlhčovač si mnoho ľudí predstaví mechanicky prístroj na zníženie vlhkosti v interiéri, do ktorého sa vkladajú veľké tablety absorbujúce vlhkosť. Takýto odvlhčovač je však vhodný len do malých priestorov ako sú kúpeľne alebo komory. Do väčších miestnosti je potrebné si zadovážiť výkonnejší elektrický prístroj a to buď absorpčný alebo kondenzačný.

kapky

Absorpčný odvlhčovač je vysoko účinný pristroj. Odvlhčovanie prebieha pomocou silikagelovému materiálu a pracuje dobre aj pri nízkej teplote. Kondenzačný odvlhčovač pracuje tak, že nasatý vlhký vzduch ochladzuje pod rosný bod a potom ho skondenzuje. Kvapky vody sú odvádzanie do zásobníka vody a odvlhčený vzduch ide späť do miestnosti. Je vhodný do bežných domácnosti.

Pri výbere správneho odvlhčovača si všímame
·         výkon, čiže koľko vody dokáže odobrať zo vzduchu a udáva sa v litroch za hodinu. Účinnosť však závisí od teploty vzduchu a vlhkosti miestnosti. Čím vyššia teplota a vlhkosť, tým viac vody sa zo vzduchu odstráni
·         do akej veľkej miestnosti ho budeme potrebovať
·         spotrebu energie, keďže prístroj bude v prevádzke veľa hodín v kuse
·         objem zbernej nádobky. Čím je väčšia tým menej často ju musíme vyprázdňovať. Výhodou je aj možnosť pripojenia hadice na pristroj na odvod vody do odpadu

struktura

·         reguláciu výkonu
·         snímač vlhkosti tzv. hygrostat
·         hlučnosť prístroja, hlavne ak prístroj potrebujeme do miestnosti v ktorej trávime veľa času
·         automatické vypnutie odvzdušňovača po dosiahnutí požadovanej vlhkosti vzduchu v miestnosti a tiež jeho automatické zapnutie ak vlhkosť poklesne
·         automatické vypnutie prístroja po naplnení zbernej nádobky na vodu
·         lepšie modely by mali mať aj ionizátor a špeciálny vzduchový filter
Pri použití elektrického odvlhčovača je potrebné dodržiavať zopár zásad. Prístroj treba umiestniť čo najďalej od tepelného zdroja, najlepšie do stredu uzatvorenej miestnosti. Boj s vlhkosťou je však dlhodobá záležitosť. Okrem kúpy prístroja na zníženie vlhkosti v miestnosti treba pátrať aj po príčinách problémov a čo najskôr ich odstrániť.

csko.sk