Videovrátnik a niekoľko užitočných rád

Videovrátnik má za úlohu predovšetkým včasnú identifikáciu osoby zamýšľajúcej vstup do konkrétneho objektu. Osoba rozhodujúca o odobrení alebo prípadnom zamietnutí tohto vstupu má následne dostatok času na rozpoznanie, či je táto osoba naozaj tou, za ktorú sa vydáva. Prínosom videovrátnika je teda ochrana osôb, majetku a zamedzenie vzniku nepríjemných a nepredvídaných udalostí. Tieto výhody videovrátnika vedia oceniť všetky kategórie ľudí. Ako príklad môžeme uviesť bytový dom, kde štandardne bývajú mladé rodiny s deťmi, ľudia bazírujúci na bezpečí a pohodlí a taktiež seniori na dôchodku. Osoh teda plynie pre všetkých.
zabezpečovací systém

Videovrátnik a odpovede na niekoľko otázok


Má svoje opodstatnenie videovrátnik, ak je v spomínanom bytovom dome kamerový systém? Určite áno, jedným dychom aj doplníme dôvod tohto tvrdenia. Kamerový systém totižto nedokáže zamedziť vstupu neželanej osoby do chráneného objektu. Jeho úlohou je prioritne nasnímať páchateľa pri škodovej udalosti a jasne ho identifikovať, napríklad v rámci súdneho konania. Videovrátnik vie vstupu tejto osoby zamedziť a predísť tak vzniknutej škode. V ideálnom prípade je vhodné kombinovať oba systémy a technológie.

Ak ešte ostaneme pri bytovom dome, tak veľmi častou otázkou zo strany vlastníkov bytov je, že či je možné zmeniť klasickú verziu audio systému zabezpečujúcu otváranie dverí na videovrátnika. Odpoveďou je opäť jednoznačné “áno”. Takáto prerábka zo strany špecializovaných firiem je úplne bežná a nemusí byť problémom dokonca ani v panelákoch postavených pred niekoľkými desaťročiami. Príprava kabeláže však môže byť náročnejšia, keďže v tom období sa s takouto technológiou nepočítalo. Ak sa pozrieme na bytové domy postavené na prelome desaťročí, v nich je kabeláž už pripravená a inštalácia videovrátnika je o niečo jednoduchšia. V súčasných novostavbách je táto technológia absolútne bežná.

kamera

Ak rozhodnete využiť služby videovrátnika, tak ako pri kúpe akéhokoľvek iného produktu, je potrebné vyberať podľa špecifických kritérií. Aj pri tomto produkte by mali vlastníci bytov porovnať výhodnosť viacerých produktov na jeho inštaláciu a nekupovať ho hneď od prvého predajcu. Dôležité je porovnávať predovšetkým dĺžku záruky na celý systém, overiť si poruchovosť jednotlivých systémov a značiek a taktiež kvalitatívne faktory. Medzi tie zaraďujeme napríklad čiernobiely verzus farebný obraz, možnosť obojsmernej komunikácie a spôsob zapojenia slúchadla.

Kvalitných videovrátnikov nájdete na internetovej stránke http://www.legrand.sk/.

csko.sk