Krytina na strechu – čo pri rekonštrukcii strechy netreba podceniť?

Chystáte sa vašu strechu zrekonštruovať? Ak plánujete zrekonštruovať kompletne celý krov alebo len vymeniť starú strešnú krytinu za novú, mali by ste byť opatrní. Cieľom každej rekonštrukcie je nielen nov, krásna strecha, ale aj taká strecha, ktorá bude maximálne funkčná. Základným prvkom pri výmene strechy je nová krytina na strechu, ktorá sa vymieňa za starú.

střecha

Na čo by ste si pri výbere krytiny na strechu mali dať pozor?

Nová krytina na strechu by mala byť odolná. Odolnosť strešnej krytiny je základný prvok, ktorý musí krytina na strechu spĺňať v maximálnej miere. Ďalším parametrom je životnosť krytiny. Životnosť strešnej krytiny je rôzna v závislosti od jednotlivých typov strešnej krytiny. Krytina na strechu má priemernú životnosť približne 50 rokov. A v neposlednom rade, krytina musí mať určitý vzhľad a dokonale zapadnúť do okolia, v ktorom sa stavba nachádza. Dôležitý je aj kvalitný dodávateľ. Nájsť zodpovedného a spoľahlivého partnera, ktorý na vašej streche prevedie len tie najlepšie služby je skutočne na nezaplatenie. Nikdy sa nedajte zlákať krytinou na strechu, ktorá je lacnejšia. V mnohých prípadoch sa jej nízka cena odrazí práve v jej kvalite.

město

Základné informácie o výmene krytiny na strechu

Ak sa jedná o jednoduchú výmenu strešnej krytiny za novú, táto činnosť zaberie skúsenej stavebnej firme najviac päť dní. Ak si vyberiete stavebnú firmu a typ strešnej krytiny, nastane realizácia výmeny strechy. Prvý deň klampiari zabezpečia demontáž starej krytiny, ktorú väčšina stavebných firiem zadarmo aj zlikviduje. V tento deň sa tiež pristupuje aj k latovaniu strechy. Na druhý deň prichádza na rád montáž fólie a kontralát. Tretí deň klampiari vykonávajú montáž lát a strechu oplechuvávajú. Štvrý deň je ten najdôležitejší, kedy dochádza k položeniu novej strešnej krytiny. Piaty deň je venovaný už len úpravám, a to dokončeniu nároží, prestupov a doladeniu ostatných potrebných detailov. Často krát sa však stane, že počasie rekonštrukcii strechy veľmi nepraje. V prípade nepriaznivého počasia sa postupuje tak, že v prvý deň sa zhodí krytina na strechu a latovanie len do polovice tak, aby sa podarilo strechu prekryť strešnou fóliou. Okrem toho sa strecha fixuje kontralatami a poistnou hydroizoláciou. Na druhý deň sa tento proces zopakuje aj na druhej strane strechy. Výber vhodnej spoločnosti, ktorá vám výmenu strešnej krytiny zrealizuje nie je vôbec jednoduchý. Neváhajte sa poradiť so skúsenými odborníkmi na strešnú krytinu. Na stránke www.krytina.sk nájdete nielen všetky potrebné informácie, ale aj kontakty na spoľahlivé osoby.

csko.sk