Akou cestou možno zaradiť talentovaného juniora do kategórie A


V tomto článku sa pozrieme na tému šport trochu inak, pretože aj šport a športové kluby majú svoje pravidlá, ktoré sú povinné zákonom dodržiavať. Zákon rovnako platí i pre športovcov, v podstate vravíme o veľmi podobnom vzťahu, ako v prípade zamestnávateľa, podniku a zamestnanca. Športové kluby sú vlastne zamestnávateľom a podľa toho musia aj postupovať. Ak by nedodržiavali stanovené zákony, nemohli by existovať, nemohli by „zamestnávať“, tým pádom by neboli žiadne tými, žiadni záujmecovia, žiadne zápasy a teda ani žiadne športové podujatia. Dnešná doba drží prísny dohľad byrokratických paragrafov i na túto, na prvý pohľad takmer bezstarostnú a skôr zábavnú tému.

hokejista

Zamerajme sa teda na taký, pre túto situáciu najlepšie opísateľný príklad, v ktorom chce hokejový klub zaradiť talentovaného juniora do kategórie A, pričom chce jeho výkon motivovať vyššou finančnou odmenou, nakoľko je už predsa zaradený v najvyššej, najnáročnejšej kategórii zápasov.

Pokiaľ ide o študenta, či už strednej alebo vysokej školy, môžeme využiť najreálnejšiu pôsobiacu možnosť, jednoducho uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci pre študenta. V takomto prípade síce športovec príde k platu, no zatiaľ sa bude musieť uspokojiť s finančnou odmenou do 200 eur a limitovanou zmluvou na 12 mesiacov, pričom jeho výkon treba obmedziť na 20 hodín týždenne.
Aj pokiaľ o študenta nejde, môžeme ho prijať do mužstva takisto na dohodu. A to buď na Dohodu o pracovnej činnosti, ktorá je limitovaná na pracovný výkon v trvaní 10 hodín týždenne, alebo potom možno uzavrieť Dohodu o vykonaní práce, ktorá predstavuje odpracovaných 350 hodín do roka.

smlouvy

Alebo ešte existuje možnosť Zmluvy o príprave talentovaného športovca. Daný športovec, v tomto prípade mladý hokejista, však musí byť pred podpisom a uzavretím zmluvy zaradený v zozname talentovaných športovcov, na ktorom ešte nie je. 

csko.sk