Mnohé spoločnosti sú dnes vďačnými príjemcami a používateľmi moderných a efektívnych riešení

Mnohé odvetvia priemyslu či poľnohospodárstva sú odkázané na využívanie najnovších produktov, ktoré im dokážu uľahčiť prácu a zároveň ju zrýchliť a zefektívniť. Výrobcovia týchto výrobkov sa snažia dodávať iba tie najkvalitnejšie produkty, ktoré pomôžu firmám ušetriť financie aj čas. Medzinárodne uznávaná spoločnosť Schoeller Allibert sa zaoberá výrobou, ale aj navrhovaním a vývojom plastových prepravných obalov už vyše 50 rokov, počas ktorých nabrali skúsenosti vďaka dodávkam produktov pre široké spektrum odvetví. Ich kvalitu môžu vyskúšať pracovníci v logistike, pri skladovaní, preprave i vystavovaní svojho tovaru, v priemysle aj poľnohospodárstve, farmaceutickom priemysle a v mnohých iných oblastiach.

Tradičná zelená prepravka

Prepravky, palety, plastové obaly či kontajnery, to všetko je zahrnuté vo výrobnom programe spomínanej firmy, všetky sú navrhnuté s ohľadom na efektívne riešenia, aby čo najviac znižovali priestorové či energetické náklady spoločností. Každý z týchto druhov plastových výrobkov sú recyklovateľné, vyznačujú sa dlhou životnosťou, majú nízku hmotnosť, ale vysokú nosnosť, sú však odolné voči mnohým chemickým látkam, a tiež výroba plastových obalov ich udržiavanie v čistote je jednoduché, zároveň spĺňajú hygienické požiadavky, aby mohli byť využívané pri styku s potravinami.

Inovatívnejší typ v čiernej farbe

Ponuka obalov je naozaj pestrá, môžete si objednať obaly zasúvacie, pevné, stohovateľné či skladacie, zároveň máte možnosť produkty si zakúpiť alebo prenajať na nejakú dobu. Ak máte dosť finančných prostriedkov, tak môžete investovať do vybavenia inteligentnými plastovými vratnými obalmi. Schoeller Allibert patrí k jednotke na európskom trhu v prinášaní riešení praktických otázok a problémov širokého spektra spotrebiteľov, inovácie a neustále zlepšovanie výstupov z ich výrobných hál je snahou o propagáciu udržateľnosti a zodpovednosti v každom odvetví.

csko.sk