8 SPÔSOBOV AKO MÔŽE MUŽ NAPĹŇAŤ SVOJU


1)  Zdržujte sa v spoločnosti iných mužov súťažiacich v tíme alebo individuálne. Ak svoju súťaživosť usmerníte hravým spôsobom, zbavíte sa tlaku, ktorý si prinášate zo zamestnania.
 sedící socha
2)  Necíťte sa previnilo ak niekomu odmietnete svoju pomoc, je prirodzené, že občas potrebujete byť sám vo svojej „jaskyni“. Nikto by vás nemal nútiť hovoriť ak na to nemáte chuť. To ale neznamená, že by ste nemali hovoriť nikdy, len si vyberajte vhodný čas na rozhovor.
 
3)  Postarajte sa o to aby ste si každý týždeň pravidelne namáhali svaly akýmkoľvek cvičením. Zdvíhajte bremená, cvičte jógu, bicyklujte, plávajte. Najlepšie je to všetko robiť na čerstvom vzduchu.
 
4)  Každý týždeň sa venujte niečomu čo od vás vyžaduje prekonanie vnútorného odporu. Napríklad skoršie vstávanie, ranný pohyb, pomoc partnerke. Zvyšujete tým svoje limity a to má blahodárny vplyv na vašu mužnosť.
 wakeboard na jezeře
5)  Ak ste rozčúlený alebo nahnevaný netrestajte svoje okolie. Miesto toho sa sústreďte na svoj dych. Počítajte do päť pri nádychu a potom do päť pri výdychu. Opakujte to desať krát a ak ešte aj potom budete rozčúlený začnite odznova.
 
6)  Ak je treba urobiť niečo čo nevyžaduje veľa času alebo veľký výdaj energie, urobte to ihneď. Nečakajte na vhodnejší okamih.
 
7)  Ak máte strach niečo urobiť, urobte tak aj navzdory strachu. Riskujte rozumne. Je lepšie pokúsiť a neuspieť ako sa nepokúsiť vôbec.
 
8)  Ovládajte svoj hnev. Môžete ho usmerniť nejakou fyzicky konštruktívnou činnosťou, prípadne svoj hnev zverte papieru, ktorý potom spálite. Pokúste sa nájsť pod svojím hnevom iné city. Pomôžu vám lepšie spoznať samého seba.
 
Týmito technikami si muž zaistí to, že po čase neskĺzne príliš hlboko do svojej ženskej podstaty. Osamelý muž si takýmto spôsobom môže posilniť svoju mužskú stránku do takej miery, že si pritiahne do života ženu, ktorá mu pomôže byť silným a senzitívnym zároveň.

csko.sk